Εξετάσεις Κύησης

Προγεννητικός έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη διάγνωση της εγκυμοσύνης και στις μέρες μας είναι πλήρης και αξιόπιστος.

Υπάρχει πλήθος εξετάσεων που πρέπει να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να εξασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι τόσο η έγκυος όσο και το έμβρυο είναι και θα παραμείνουν υγιείς.

Κάποιες από τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον προγεννητικό έλεγχο είναι:

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Βιοχημικός έλεγχος (σάκχαρο, ουρία, κρεατινινή, ουρικό οξύ, VDRL)
 • Ανοσολογικός έλεγχος (HbsAg, HCV, HIV I, II, CMV, TOXO, ερυθρά)
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Έλεγχος για μεγαλοκυτταροϊό, τοξόπλασμα, ερυθρά κ.α.
 • Ομάδα αίματος και Rhesus
 • Έλεγχος για μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή άλλες αναιμίες
 • Έλεγχος για κυστική ίνωση
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού
 • Έλεγχος θυρεοειδούς
 • Έλεγχος πηκτικότητας
 • Test Pap

1ο τρίμηνο (1η-12η εβδομάδα)

 • Αυχενική διαφάνεια και Papp-A test για χρωμοσωμικό έλεγχο εμβρύου και μοριακό έλεγχο του εμβρύου
 • Λήψη τροφοβλάστης / CMV (ιστός πλακούντα) αναλόγως των ευρημάτων και την ηλικία της κυοφορούσας
 • Μη επεμβατικός χρωμοσωμικός έλεγχος με λήψη περιφερικού αίματος από την εγκυμονούσα

2ο τρίμηνο (13η-24η εβδομάδα)

 • 16η εβδομάδα κύησης: εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος( γενική αίματος, γενική ούρων, Tsh, cmv,toxo,vit d)
 • 18η εβδομάδα : υπέρηχος κύησης για την εκτίμηση της ανάπτυξης και εξέλιξης των οργάνων του εμβρύου Πιθανή αμνιοπαρακέντηση αναλόγως των ευρημάτων ή την ηλικία της εγκύου για χρωμοσωμικό και μοριακό έλεγχο του εμβρύου
 • 22η-23η εβδομάδα κύησης: Β’ επιπέδου για λεπτομερή ανατομικό έλεγχο του εμβρύου και πλακούντα.

3ο τρίμηνο (25η εβδομάδα-Ημέρα του τοκετού)

 • Μετά την 25η εβδομάδα κύησης γίνεται εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος ( καμπύλη σακχάρου και γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων)
 • 29η- 32η εβδομάδα κύησης: Γίνεται Doppler αγγείων(υπέρηχος) για έλεγχο της μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας και επανεκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο ιατρός παρακολουθεί την εξέλιξη του εμβρύου και την πορεία της κύησης με υπερήχους και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον γιατρό σας για οποιοδήποτε «ύποπτο» σύμπτωμα παρουσιαστεί ή απασχολήσει την κυοφορούσα.