Το ThinPrep Pap Test

Το Pap Test είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το Pap Test ανιχνεύει παθολογικά κύτταρα στον τράχηλο πριν εξελιχθούν σε καρκινικά κύτταρα. Ο γιατρός συλλέγει κύτταρα από τον τράχηλο με ένα ειδικό βουρτσάκι και στέλνει το δείγμα στο εργαστήριο για αξιολόγηση.

Πού διαφέρει το ThinPrep Pap Test;

Τα κύτταρα συλλέγονται με τον ίδιο τρόπο, χωρίς επιπλέον ενόχληση. Ο γιατρός εισάγει τα κύτταρα σε ένα φιαλίδιο που περιέχει ένα διάλυμα συντήρησης κυττάρων. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων από το δείγμα (100%) και τη σωστή διατήρησή τους.

Ποια τα πλεονεκτήματα του ThinPrep Pap Test;

  • Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ThinPrep Pap Test είναι ότι εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων που λαμβάνονται από τον τράχηλο αλλά και τη σωστή συντήρηση τους, συγκριτικά με το κλασικό Test-PAP που η πλειονότητα των κυττάρων μπορεί να χαθούν με το βουρτσάκι λήψης ή τη σπάτουλα.
  • Το ThinPrep Pap Test επίσης, επιτρέπει τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, πάνω στο ίδιο δείγμα. Αντίθετα, με το Test-PAP σε περίπτωση περαιτέρω εξετάσεων, είναι απαραίτητη η επαναληπτική επίσκεψη και λήψη κυττάρων.
Καλαμπόκης Δημήτρης