Γυναικολογία

Από την εμφάνιση της πρώτης έμμηνου ρύσης και μετά θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλες οι γυναικολογικές εξετάσεις με συνέπεια.

Μέχρι και την εμμηνόπαυση ο συχνός γυναικολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος και τα όποια προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα και την απαιτούμενη προσοχή.

ThinPrep Pap Test

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Εξέταση μαστού

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

HPV DNA Test

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Εμμηνόπαυση

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Κολποσκόπηση

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Test PAP

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Παιδική και εφηβική γυναικολογία

Excellent patient care and comprehensive treatment in the area of urology. Furthermore, our staff is involved and participates in various research projects.

Καλαμπόκης Δημήτρης