Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια διαδικασία για τη διάγνωση των παθήσεων του αιδοίου, του κόλπου και του τραχήλου για επιβεβαίωση των ευρημάτων του από το Τest – Pap που έχει προηγηθεί. Η κολποσκόπηση γίνεται με ένα ειδικό ιατρικό μηχάνημα που ονομάζεται κολποσκόπιο.

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει κολποσκόπηση εάν το αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου σας είναι παθολογικό. Εάν ο γιατρός σας εντοπίσει μια ύποπτη περιοχή κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης, θα συλλέξει ένα δείγμα ιστού για βιοψία.  

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;

Η κολποσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση των παρακάτω:

  • Κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων
  • Φλεγμονή του τραχήλου της μήτρας
  • Παθολογικές αλλαγές στο επιθήλιο του τραχήλου
  • Παθολογικές αλλαγές στον κόλπο
  • Παθολογικές αλλαγές του αιδοίου