Εξέταση μαστού

Η αυτοεξέταση του μαστού είναι ένας έλεγχος των μαστών σας που κάνετε μόνοι σας. Ψηλαφώντας τον μαστό σας, χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν αλλαγές στην εμφάνιση και την αίσθηση του μαστού σας.

Εάν παρατηρήσετε νέες αλλαγές στο στήθος, συζητήστε τες με το γιατρό σας. Αν και οι περισσότερες αλλαγές στο στήθος που μπορεί να εντοπίσετε κατά τη διάρκεια μιας αυτοεξέτασης έχουν καλοήθεις αιτίες, ορισμένες αλλαγές μπορεί να σηματοδοτούν κάτι σοβαρό.

Κλινική Εξέταση

H κλινική εξέταση μαστού πραγματοποιείται είτε από εσάς την ίδια με την αυτοεξέταση του μαστού σας, είτε από τον ιατρό μετά το πέρας της περιόδου όπου θεωρείται η καταλληλότερη, ορμονικά, χρονική στιγμή για την εξέταση του μαστού. Ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει και να διακρίνει πολλούς διαφορετικούς τύπους ανωμαλιών και προειδοποιητικών σημείων.

Η πλήρης κλινική εξέταση των μαστών περιλαμβάνει:

  • Ψηλάφηση των μαστών
  • Μαστογραφία
  • Υπέρηχο μαστών
Καλαμπόκης Δημήτρης